úterý 19. ledna 2021 Doubravka

Město se rozhodlo bojovat proti domácímu násilí. Preventivní programy dostanou milion korun

Projekty na podporu prevence domácího násilí dostaly zelenou. Brněnští radní dnes schválili smlouvu o spolupráci členů Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí. Na tyto projekty město poskytne dotaci 1 milion korun.

Do Plánu zdraví města Brna 2018 - 2030 byla dnes radou města zařazena dotace jeden milion korun na preventivní projekty proti domácímu násilí. Tento plán je rozdělen na čtyři základní osy; Politika zdravé rodiny; Aktivní a zdravé stárnutí; Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí. Součástí plánu je i akční plán, který má zajistit plnění opatření, priorit a cílů projektu.

Jedním z hlavních kroků v ose Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí má být vytvoření smlouvy o spolupráci mezi jednotlivými členy Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí. Členy týmu jsou město Brno, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Městské státní zastupitelství v Brně, Probační a mediační služba, Bílý kruh bezpečí, z. s., MAGDALENIUM, z. s., Persefona, z. s., SPONDEA, o. p. s., a Fakultní nemocnice Brno.

Tento tým zajišťuje a koordinuje projekty týkající se tématu domácího násilí, snaží se pomáhat jednotlivým aktérům projektů, zajišťuje přenos informací. Krom toho se také snaží více informovat veřejnost o této problematice.

Jakákoli forma násilí v rodině je nepřijatelná. Povědomí o tom, že obětí násilí se může stát žena i muž, dítě i senior, že trýznění duševní může být bolestnější než fyzické, se zvolna zvyšuje. Ale k ideálnímu stavu – tedy bez násilí – máme jako společnost bohužel stále daleko a je potřeba v preventivních opatřeních pokračovat. Je důležité se orientovat nejen na oběti, ale pracovat i s agresory, což se v Brně daří,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dotace
Další aktivitou výše zmíněného akčního plánu je závazek zřízení dotačního programu na podporu prevence násilí v rodině. Pro rok 2019 byla ve schváleném rozpočtu města Brna vyčleněna částka 6 358 000 Kč na programové dotace pro oblast podpory zdraví, přičemž 1 000 000 Kč z této částky je určen právě na podporu projektů zabývajících se problematikou domácího násilí. Celkem bylo ve stanoveném termínu přijato a zaevidováno 9 projektů. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 1 208 520 Kč. Poskytnutí neinvestičních dotací dnes prošlo radou a bude je ještě schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Autoři | Foto pixabay.com

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.