sobota 19. září 2020 Zita

Neziskovky z Jihomoravského kraje se zajímaly o jak se stát „Spolehlivou veřejně prospěšnou organizací“

Zhruba dvacítka neziskových organizací z Jihomoravského kraje se setkala s Asociací veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) se zájmem o značku „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“. Akce probíhala v Café Práh ve Vaňkovce prezentace i diskuze o této značce spolehlivosti, kterou obdrží pouze neziskové organizace, jež projdou důkladným hodnocením.

Toto označení má být signálem, že svěřené peníze putují na daný účel pro ty, kteří chtějí darovat peníze neziskovce, ale neví, pro kterou se rozhodnout. Mezi přítomnými byli i dosavadní držitelé „pilotní“ značky.

Pro koho je značka určena? Co dá organizacím? Kdo jsou nynější čerství držitelé a jaký je proces hodnocení či kritéria udělení? To vše se zástupci přítomných neziskových organizací mohli dozvědět či se přeptat zástupců AVPO ČR. Co o značce soudí první držitelé, kteří se o své zkušenosti mohli podělit s ostatními příchozími? „Absolvování hodnocení spolehlivosti naší organizace pro nás znamenalo zastavení se v každodenní práci, zamyšlení se nad aktivitami, které 11 let činíme pro nemocné s takzvanou nemocí motýlích křídel. Za velký přínos vnímáme hodnocení - pohled odborníků zvenčí, kteří nám dají zpětnou vazbu, díky které budeme moci naši práci zkvalitnit. Zn. Cesta je cíl,“ uvedla Alice Brychtová, ředitelka brněnské organizace DEBRA ČR, z.ú.

Všichni se shodli na tom, že neziskovkám poskytne značka a s ní spojený audit zkušenosti, nezávislý pohled, kdy hodnotící komise projde důkladně fungování dané neziskovky. Najde mezery a bude pro neziskové organizace a dobrovolníky zadostiučiněním. Diskuze na otázky týkající se přínosu značky přesáhla hodinu. Vzhledem k aktuálnosti udílení značky a zatím jen „pilotními“ zkušenostmi má ze začátku značka přínos hlavně na procesy a zjištění, co dělají neziskovky dobře a co naopak ne. Slouží i jako nástroj pro posilování soukromého dárcovství.

Na setkání byli přítomni lidé z organizací jako: Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. (Brno), Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, DEBRA ČR, z.ú. (Brno) – úspěšný držitel značky spolehlivosti, Na počátku, o.p.s. (Brno) – úspěšný držitel „pilotní“ značky spolehlivosti, Občanské sdružení Anabell a Anabell, o. p. s. (Brno), SPONDEA, o.p.s., Domov Ludmila o.p.s. (Brno-Židenice), Unie porodních asistentek (Praha, Brno), Právní a občanská poradna Dialog, z.s. (Brno), Nadační fond Radia Proglas, ANNO JMK (Brno), Diakonie ČCE – středisko BETLÉM (Klobouky u Brna), Mendelova univerzita Brno, CVNS (Brno), Hnutí Brontosaurus (Brno), DOMOV PRO MNE, o.s. (Brno), DOTYK II, o.p.s. (Brno-Přízřenice), Rovnost, Paracentrum Fenix, Komora sociálních podnikatelů, Liga vozíčkářů, Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

Průběh setkání i přínosy

AVPO ČR v rámci diskusních setkání nejprve představila značku spolehlivosti a její přínos pro neziskové organizace i jejich dárce z řad regionálních firem, dále jak probíhá hodnocení a seznámila návštěvníky s příklady prvních neziskovek, co ji již mají. Lidé z Česka chtějí peníze na dobročinné účely věnovat, ale většinou spíše prověřeným a veřejně známým organizacím.

„Značka spolehlivosti je zárukou pro firmy i jednotlivce, že peníze, které darují neziskové organizace – držiteli značky spolehlivosti – budou použity správně na deklarovaný účel. Naši hodnotitelé prověřují nejen to, jak jsou peníze v neziskovce využívány, ale zaměřují se i na správu, řízení a její transparentnost,“ řekl v úvodu Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Značka spolehlivosti ušetří čas a peníze těm firmám a podnikatelům, kteří nemají svoje specialisty nebo celá oddělení věnující se hodnocení neziskových organizací v rámci jejich společenské odpovědnosti a darování finančních prostředků. Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky,“ dodává Šedivý a pokračuje: „V této chvíli máme prvních sedm organizací, které obdržely značku spolehlivosti a brzy budou přibývat další. Veřejnost najde seznam držitelů na webových stránkách www.znacka-spolehlivosti.cz.“

Dosavadní průzkumy o transparentnosti neziskovek

Stav zveřejňování informací o neziskových organizacích je totiž možné podle dosavadních průzkumů považovat za vysoce nedůvěryhodný. Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto zásadním nástrojem. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky je alarmující.  Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 %. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 %“, uvedl již dříve Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity.

Nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost, finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 % organizací, původ darů pak schází u více než 40 % organizací,“ dodal Bachmann.

Značku obdržely první neziskovky

V první polovině loňského roku bylo do pilotního hodnocení zapojeno deset členských organizací AVPO ČR, přičemž nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku prvním sedmi veřejně prospěšným organizacím: Dejme dětem šanci o.p.s. (Praha), Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. (Praha), Lata – programy pro ohroženou mládež (Praha), MATURUS, o.p.s. (Praha), Na počátku, o.p.s. (Brno), Nadační fond J&T (Praha) a Pestrá společnost, o.p.s. (Praha). Od loňského podzimu se do hodnocení zapojilo dalších dvanáct členských neziskovek. Na začátku března letošního roku Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku dalším pěti veřejně prospěšným organizacím: AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (Praha), Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. (Praha), DEBRA ČR, z.ú. (Brno), Partners Czech, o.p.s. (Praha) a Raná péče EDA, o.p.s. (Praha). Díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pilotní hodnocení až do června 2015 pro zapojené organizace zdarma. AVPO ČR spolupracuje na značce s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která obdobně hodnotí hospodaření neziskovek s penězi od dárců. Například v Nizozemsku podle tamního průzkumu získalo díky značce o pětinu více peněžních prostředků než neoznačené organizace a přibylo jim rovněž dárců.

Tisková zpráva

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.