pátek 7. října 2022 Justýna

Hrad Špilberk projde další velkou rekonstrukcí

Město Brno připravuje další velkou sérii oprav hradu Špilberku. V následujících letech by mělo dojít k rekonstrukcím například severního a východního přístavku, a to včetně statického zajištění přilehlých hradeb, dále pak bývalých vodojemů a severovýchodního bastionu.

Celkové investice se předpokládají ve výši necelých 200 mil. Kč. Město na tyto práce bude žádat o spolufinancování z evropských fondů. Všem stavebním pracím bude předcházet archeologický výzkum. Jejich provedením skončí déle než čtvrt století trvající celková rekonstrukce hradu.

Hrad Špilberk patří jednoznačně mezi nejvýznamnější dominanty města a je naším úkolem, abychom se o něj starali co možná nejlépe. Proto chceme zahájit práce, které povedou k dalším opravám hradu a jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Investiční záměr je předstupněm následujících oprav hradu, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho stabilitu,“ dodal náměstek primátora Richard Mrázek.

Plánované práce
Vodojemy
Objekt vodojemů tvoří dva oddělené podzemní prostory ukryté ve východní hradbě, které dříve sloužily jako zásobárna vody. Vstupuje se do nich poklopy z terasy nad vodojemy a v současné době jsou bez využití. V jejich prostorách chce Muzeum města Brna zřídit lapidárium, tj. vystavit část sbírky kamenných sochařských děl a historických stavebních fragmentů. Podzemní prostory budou zpřístupněny proražením otvoru do hradby od severovýchodního bastionu.  Zároveň bude veřejnosti zpřístupněna terasa nad vodojemy.

Severní přístavek
Objekty severního přístavku sloužily původně jako stáje, stání pro vozy a další hospodářské zázemí hradu. Jsou situovány pod severní hradbou. Město chce z rekonstruovaných prostor vytvořit kvalitní zázemí pro návštěvníky kasemat, vodojemů a letní scény s pokladnou, sociálním zařízením, zázemím pro průvodce, restaurátorské dílny muzea a dílny údržby.
Součástí rekonstrukce severního přístavku bude i vybudování nové přerušovací požární nádrže v severozápadním bastionu, což zásadně zlepší požární ochranu Špilberku.

Severovýchodní bastion – otevřené prostory
Po odstranění stávajících povrchů a nevhodné zeleně bude celkově zrekonstruovaná plocha bastionu včetně zídky a schodiště navazovat na již zrekonstruované plochy parku a na souběžně rekonstruovaný prostor před novým vstupem do vodojemů. Dojde k úpravám bastionu a svahu k hradbě, bude obnovena zeleň a instalován nový městský mobiliář (lavice a odpadkové koše). Brno chce zároveň repasovat stávající lampy veřejného osvětlení a pamětní desky na hradbách a restaurovat sochu Ludvíka Raduita de Souches včetně podstavce.


Dokončení statického zajištění severní hradby včetně rekonstrukce navazující severní fasády východního přístavku, v prostoru nad a pod východní kurtinou
Bude provedeno statické zajištění a celková rekonstrukce hradby o délce cca 36 m a výšce cca 12,5 m (cca 450 m2) v prostoru severovýchodního bastionu, v úseku pod východní kurtinou a východním přístavkem. Předmětný úsek navazuje na severní hradbu rekonstruovanou v roce 2015. V rámci rekonstrukce bude provedena repase pamětní desky a dělových koulí umístěných v hradbě.

Východní přístavek
Objekt východního přístavku je tvořen dvěma navzájem propojenými budovami, které budou po rekonstrukci využity jako byt a kanceláře správy hradu, ostrahy hradu a bistro.

Hydroizolační opatření ve zpevněných a nezpevněných plochách
Realizace komplexních hydroizolačních opatření v komunikacích, zpevněných a ostatních plochách zamezí trvalému zatékání srážkových vod do hradebního tělesa, resp. mezi hradby a jejich plenty, kdy pak v důsledku klimatických změn v průběhu roku (mráz, tání) spolu s působením hydrostatického tlaku dochází ke kontinuálním poruchám v konstrukcích hradeb i plent a k degradaci stavebního materiálu těchto konstrukcí, a to i nosných.

Rekonstrukce hradu Špilberk má za sebou dlouhou historii

O opravě národní kulturní památky Špilberk se diskutovalo už od počátku osmdesátých let 20. století, stavební práce byly zahájeny v roce 1983. Roku 1992 byla dokončena rekonstrukce kasemat, v následujícím roce byla provedena urychlená adaptace parkánové přízemní části západního křídla na výstavní prostory, včetně vybudování dřevěného mostu nad západním příkopem. V roce 1994 byla provedena rekonstrukce administrativní budovy, o rok později byl obnoven severozápadní bastion, v roce 1996 rekonstruováno severní křídlo pro výstavní účely a také střední trakt. Významným mezníkem byl rok 2000, kdy byla dokončena náročná rekonstrukce východního křídla, vydlážděno velké hradní nádvoří, osazena zvonkohra a pořízeno vybavení pro kulturní akce na nádvoří hradu. Tím skončila I. etapa rekonstrukce. Její II. etapa započala roku 2001 dokončením interiérů rekonstruovaného východního křídla.

V následujícím roce pak pokračovala zahájením výstavby jihozápadního bastionu. Při terénních úpravách staveniště byly archeologickým průzkumem odhaleny cenné pozůstatky původní barokní fortifikace, které si vynutily změnu ve stavebním programu. Současně byla zahájena rekonstrukce vjezdové brány a vydlážděno malé hradní nádvoří včetně mostu přes východní příkop. Jihozápadní bastion s prohlídkovou trasou byl dokončen v prosinci 2007. Roku 2009 byl zpracován projekt „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“, výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře tohoto projektu na jaře 2010. Realizace probíhala v letech 2010–2013. Předmětem rekonstrukce bylo především celé jižní křídlo, částečně křídlo střední, objekt mezi administrativní budovou a východním přístavkem, kde bylo zřízeno Turistické informační centrum, Malá letní scéna na východním bastionu a hospodářské zázemí pod administrativní budovou.

Původně veřejnosti nepřístupné jižní křídlo bylo po rekonstrukci upraveno do podoby, kdy ve vnějším jižním křídle se především nacházejí hradní restaurace a kavárna, v přízemí vnitřního jižního křídla šatny se sociálním zázemím pro účinkující na letních kulturních programech konaných na velkém nádvoří. V prvním patře vznikly výstavní prostory pro příležitostné výstavy a v patře druhém stálá expozice současného výtvarného umění. V prvním patře středního křídla, v místě provozního zázemí zrušené restaurace Ogilvy, bylo vybudováno edukační centrum a přednáškový sál, v jeho druhém patře prošla reinstalací stálá expozice o meziválečné architektuře Brna.

Tisková zpráva

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.