Počasí dnes12 °C, zítra11 °C
Středa 17. dubna 2024  |  Svátek má Rudolf
Bez reklam

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Operační program Doprava modernizuje dopravní infrastrukturu v České republice

PR článek

Operační program Doprava pomáhá prostřednictvím evropských strukturálních fondů modernizovat dopravní infrastrukturu v České republice už více než šestnáct let. Projekty realizované v programovém období 2014–2020 a 2021–2027 zvyšují nejen bezpečnost na našich železnicích a silnicích, ale přinášejí také zrychlení dopravy, vyšší komfort cestujících a v neposlední řadě také zlepšují životní prostředí. V posledních devíti letech Operační program Doprava podpořil celkem 319 projektů po celé České republice částkou přes 111 miliard korun. I tím se řadí mezi jeden z největších a nejdůležitějších operačních programů v ČR.

Vyšší kapacita a rychlost dopravy s důrazem na nejvyšší možnou ohleduplnost k životnímu prostředí, včetně zajištění maximální bezpečnosti a komfortu všech cestujících, to jsou hlavní trendy, které musí splňovat moderní dopravní infrastruktura. V posledních letech se pak při plánování nových silničních a železničních projektů nebo modernizacích těch stávajících navíc ještě klade zvýšený důraz na bezbariérovost s cílem usnadnit cestování lidem s pohybovým omezením, důchodcům, cestujícím s kočárky či rodičům s malými dětmi. Všechny projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava (OPD) přispívají také ke zvýšení pocitu bezpečí ve stanicích, zastávkách, výpravních budovách či na silničních odpočívkách.

Bezpečnost a komfort cestujících na železnici je prioritou


Zdroj: Správa železnic

Kromě modernizace a stavby nových železničních tratí je v rámci OPD kladen velký důraz na projekty zvyšující bezpečnost dopravy na kolejích. Jedním z nich byl i nedávno ukončený projekt ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov v Pardubickém kraji za více než 360 milionů korun, na nějž evropské strukturální fondy přispěly prostřednictvím Programu Doprava 2021–2027 (OPD3) částkou přes 230 milionů korun.

ETCS (European Train Control System) je jednotný celoevropský zabezpečovací systém. Je jednou ze součástí Evropského systému pro řízení dopravy (ERTMS) a postupně by měl nahradit celou řadu různých zastaralých železničních zabezpečovacích systémů v členských státech EU. Jen v České republice jím má být pokryto do roku 2030 téměř 5000 km tratí. V současnosti je to cca 500 km. ETCS umožňuje spolehlivě kontrolovat jízdu vlaku. Dohlíží nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti a při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla. Umí zastavit vlak před návěstím Stůj nebo při indispozici strojvedoucího. Prostřednictvím evropských strukturálních fondů byla výstavba systému ETCS na českých železnicích podpořena už částkou přes 4,1 mld. Kč.

Velmi intenzivně probíhá také modernizace českých nádraží. Nejedná se ale jen o pouhou „opravu“ výpravní budovy, ale o komplexní modernizaci celého nádraží. Ukázkovým příkladem je modernizace železniční stanice v České Lípě, která proběhla v letech 2015–2017 s celkovými náklady přes 1,4 mld. korun, přičemž příspěvek z evropských fondů (Fond soudržnosti) byl více než 921 milionů korun. V rámci modernizace došlo nejen k výstavbě moderní odbavovací budovy, včetně třech zcela nových zastřešených nástupišť s bezbariérovým přístupem, nebo k vybudování 52 metrů dlouhého podchodu, ale také k rekonstrukci přilehlých traťových úseků v délce 13 kilometrů a instalaci moderního zabezpečovacího zařízení, následkem čehož došlo ke zvýšení traťové rychlosti až o 30 km/h a tím ke zkrácení jízdních dob. Zásadně se tak ovlivnila doprava v celém regionu Českolipska. Přínosy rekonstrukce pocítili jak cestující a návštěvníci České Lípy, tak i její obyvatelé, protože vybudováním podchodu došlo k lepšímu propojení centra města s průmyslovou oblastí za nádražím.

Zdroj: Ministerstvo dopravy 

Obchvaty měst a obcí zrychlují dopravu a zlepšují životní prostředí

Prioritou číslo jedna v rámci výstavby a modernizace silniční infrastruktury zůstává i v novém programovém období 2021–2027 dobudování dálniční sítě (např. D35, D6, D3 aj.). Za podpory Operačního programu Doprava se ale modernizují i silnice prvních tříd, a to mimo jiné prostřednictvím výstavby obchvatů měst a obcí, které přinášejí nejen zrychlení dopravy, ale také zvyšují její bezpečnost a plynulost. Díky nim dochází i k odvedení veškeré tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu, což má za následek podstatné snížení hluku a zlepšení životního prostředí v obci.  

Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat, Zdroj: ŘSD

Například původní trasa silnice I/11, která dříve procházela přes obec Doudleby nad Orlicí a vyznačovala se mimo jiné několika nepřehlednými a nebezpečnými křižovatkami, znepříjemňovala život všem obyvatelům obce, protože denně projelo v těsné blízkosti kolem jejich domů přes deset tisíc vozidel, z čehož dva tisíce tvořila těžká nákladní auta. Toto ale už neplatí, protože v úterý 27. června 2023 byl otevřen obchvat, který odvádí veškerou tranzitní dopravu severně od stávající obytné zástavby, čímž došlo jak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, tak ke snížení hluku a celkovému zlepšení životního prostředí občanů Doudleb nad Orlicí. Projekt Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat byl podpořen Operačním programem Doprava 2014–2020 (OPD2), a to konkrétně prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 180 milionů korun.

Na konci června se otevření dlouho očekávaného obchvatu dočkali také občané jihočeské Stráže nad Nežárkou, kteří se tak zbavili dlouholetého trápení s tranzitní dopravou přes jejich obec. I v tomto případě projekt přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice podpořil Operační program Doprava, a to částkou přes 269 milionů korun. Výsledek je pak totožný jako u obchvatu Doudleb nad Orlicí: méně aut, méně hluku, lepší životní prostředí a výrazné zlepšení bezpečnosti v obci.     

Projekty OPD v městských aglomeracích šetří nejen čas

Významný pozitivní dopad mají projekty Operačního programu Doprava také ve velkých městských aglomeracích po celé republice, jako jsou např. Brněnská metropolitní oblast, Jihlavská aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace nebo Plzeňská aglomerace. Podle výsledků hodnocení přínosů projektů OPD, které byly v celkové výši 15 miliard korun, v Brněnské metropolitní oblasti se mezi lety 2014–2022 podařilo dopravu v jihomoravské metropoli a jejím nejbližším okolí učinit bezpečnější a rychlejší. Na zmodernizovaných křižovatkách došlo ke snížení počtu vážných dopravních nehod o 56 % a díky rozvoji příměstské železnice, modernizaci MHD a lepšímu řízení dopravy byla získána úspora času ve výši 2,2 milionu hodin ročně. Výsledkem je tak rychlejší, komfortnější a plynulejší MHD, eliminace řady rizikových míst, kde mohlo docházet k nehodám, a lepší návaznost na regionální hromadnou dopravu.

Pozitivní přínosy projektů Operačního programu Doprava byly potvrzeny také v ostatních aglomeracích, kde bylo uskutečněno vyhodnocení dopadů projektů OPD.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Pamatujeme i na bezpečnost chodců a cyklistů


Silnice I/37 Pardubice-Trojice, II. etapa   Foto: David Jančík © Ministerstvo dopravy

Účastníky silničního provozu nejsou pouze řidiči automobilů, ale také chodci a cyklisté. Proto v rámci projektů podpořených z Operačního programu Doprava pamatujeme i na jejich bezpečnost. Pokud je to jen trochu možné, jsou součástí projektů modernizace silniční infrastruktury i stezky pro pěší a cyklisty, které jsou zcela odděleny od silniční dopravy. Mezi takové projekty patří například modernizace silnice I/37 Pardubice – Trojice, která tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Stavba proběhla v letech 2015–2017 za podpory OP Doprava ve výši více než 406 milionů korun (Evropský fond pro regionální rozvoj). Jejím výsledkem bylo zlepšení plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy v dané lokalitě, a to mimo jiné díky tomu, že se podařilo zrychlit průjezd automobilů v průměru o 30 %, ve špičkách pak až o 50 %, a – jak již bylo zmíněno – zcela oddělit silniční dopravu od chodců a cyklistů vybudováním samostatné stezky pro pěší a cyklisty.

Zdroj: Ministerstvo dopravy
Stručně o Operačním programu Doprava 2014–2020 (OPD2)
Celková alokace 5,3 mld. EUR, z toho podíl EU cca 4,5 mld. EUR
Celkem podpořeno 319 projektů po celé České republice částkou více než 111 mld. Kč
106 km nových dálnic a silnic I. třídy
203 km rekonstruovaných dálnic a silnic I. třídy
361 km rekonstruovaných železničních tratí

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) přehledně

Nový Program Doprava 2021–2027 je jeden z operačních programů, jejichž prostřednictvím se v České republice budou nadále rozdělovat finance poskytnuté z fondů EU – především z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program Doprava tak navazuje na Operační program Doprava 2014–2020, jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje. Hlavním cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi priority České republiky, kterým je věnována zvýšená pozornost i v programovém období 2021–2027.

V Programu Doprava 2021–2027 už bylo vyhlášeno 11 výzev v souhrnné alokaci přes 110 miliard korun. V průběhu tohoto roku se plánuje vyhlásit ještě další výzvy, které budou zaměřené především na infrastrukturu pro alternativní paliva a interoperabilitu v železniční dopravě.

Celková alokace Programu Doprava 2021–2027 činí 4,9 mld. EUR.

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Priorita 4 – Technická pomoc

Ohodnoť článek

Štítky doprava, projekt, Česko, operační program, Operační program Doprava, Ministerstvo dopravy České republiky, Doudleby nad Orlicí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Stráž nad Nežárkou

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Operační program Doprava modernizuje dopravní infrastrukturu v České republice  |  Doprava  |  Zprávy  |  Brněnská Drbna - zprávy z Brna a Jihomoravského kraje

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.