pondělí 1. června 2020 Laura

PŘEDVOLEBNÍ KORIDA: Co považují kandidáti za největší problémy Brna a jak je hodlají řešit?

Již o nadcházejícím víkendu se rozhodne o dalším směřování Brna na následující roky. Brňané si budou volit své politické zástupce do jednotlivých městských částí i městského zastupitelstva. Brněnská Drbna připravila svým čtenářům v čase, kdy vrcholí politické kampaně, přehled kandidujících stran a jejich lídrů. Zeptali jsme se přitom kandidátů na jednoduchou otázku: Co považují za největší problém (či problémy), se kterým se město potýká, a jak ho chtějí řešit. Na konci článku je připojena volební anketa čtenářů.

Odpovědi jsou seřazeny podle volebních čísel, které přidělil stranámoficiální  los. Z 22 kandidujících stran a hnutí využilo nabídnutý prostor v Předvolební Koridě na Brněnské Drbně 13 uskupení. 

Co v současnosti a v nadcházejícím volebním období považujete za největší problém/y Brna a jak ho/je chcete řešit?


5. Martin Říha - KSČM

Odpověď dává náš volební program připravovaný s občany města. Naše priority reagují na zásadní problémy - není územní plán, kolabuje doprava, nejsou byty, a občané se necítí v Brně bezpečně.

Naše priority: Nový Územní plán; Konec klientelismu, protekcionismu, korupce, užívání dvojího metru, byrokracie, zbytečných administrativní úkolů v samosprávných orgánech i v zařízeních města; Přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu; Výstavba obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám; Nájemné v obecních bytech stanovíme na základě ekonomicky zdůvodněných parametrů (aktuálně max. 67,- Kč/m2),bydlení pro seniory starší 70 let (nájemné do výše 35,-Kč/m2); Rozvoj a zvýšený podíl MHD; Možnosti pro bezplatný pobyt a stravování dětí ve školkách;Uspořádání MS v ledním hokeji v roce 2023 v nové hale; Výstavba fotbalového stadionu; Posílení činnosti Městské policie; Podpora občanským spolkům; zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného.

 


6. Zdeněk Pernica - Slušní lidé a Soukromníci

Nejvetším problémem Brna je, že současné vedení města přestalo řešit problémy obyčejných a slušných lidí. Místo podpory bydlení rodin s dětmi jsou upřednostňováni neplatiči a feťáci, místo dopravy po městě se řeší omluvy sudetským Němcům a místo podpory sportu mládeže se platí podivná “Rande” za 4 miliony na Výstavišti. To změní pouze výměna osob ve vedení města. Jde o přístup. A ti, kteří město vedou nyní, prokázali, že nehájí zájmy jeho občanů, ale pouze úzké skupiny, ze které pocházejí. My to říkáme svým heslem - tohle je vaše město a my vám ho vrátíme zpět!

 


7. Petr Vokřál - ANO 2011

Doprava a zanedbaná infrastruktura z předcházejících let. Doháníme to, co se v předchozích letech zanedbalo. Rozhodně teď nechceme alibisticky před volbami práce přerušovat, ale pokračujeme v nich dál, protože Brno si to zaslouží. Chceme nadále opravovat klíčové ulice, chceme za každou cenu dokončit Velký městský okruh, léta neřešený problém, tak, aby bylo Brno průjezdné. Tomkovo náměstí už připravujeme, Žabovřeskou, bohužel, jsme kvůli nesmyslné stížnosti museli na dva měsíce odložit, ale dnes (3. 10.) předáváme staveniště a začínáme stavět v místech, na která se stížnost nevztahuje. Dále chceme postavit velkokapacitní parkoviště tak, aby mohlo rezidentní parkování fungovat bezproblémově, protože do centra města auta nepatří. Dalšími prioritami jsou pro nás jednoznačně nové nádraží, Janáčkovo kulturní centrum, nový územní plán a sportovní infrastruktura. Budu se dál snažit o to, aby bylo město příjemným místem k životu.

 


9. Jaroslav Kacer - SMART Moravská metropole

Brno nesmí ztratit současný kurz. Má problémy úspěšné metropole, ty jsou ale řešitelné. Město brzdí nedostatek talentů a nedostatečná spolupráce městských organizací i třetích stran. Řešením je rozvoj komunikace v rámci městského ekosystému a lákání talentů. Problém s dopravou řeší nabídka alternativních způsobů dopravy. Připravíme aplikaci trasování, v níž si lidé vyberou z různých možností dopravy a získají informaci o času dojezdu, ekologické stopě a dostanou bonusové body za využití šetrné dopravy. Koordinaci dopravních staveb pomůže dobudování systému založeného na mapových podkladech, v němž subjekty uvedou plány všech oprav. Namodelují se dopravní zátěže i objízdné trasy, uzavírek a objížděk pak bude méně. Budeme pokračovat v započatých projektech, jejichž společným jmenovatelem je digitalizace města, například projekt městské identity Brno iD. Digitalizace přináší zjednodušení a zkvalitnění života obyvatel města. Prostě: chytrá řešení vedou k vyšší kvalitě života ve městě.

 


10. Jasna Flamiková - Zelení

Na prvním místě je problémem dopravní situace a špatný stav ovzduší. Situaci pomůže řešit rychlá dostavba městského okruhu a záchytných parkovišť, město je musí vybudovat na všech příjezdových trasách. Aby fungovala motivace P+R parkoviště využívat, je třeba regulovat parkování v centru a zrychlit MHD (samostatné pruhy, preference na křižovatkách). Šalinkarta musí zůstat levná. Podpořit je třeba používání sdílených kol. Nezbytné je zvýšit bezpečnost cyklistů v ulicích.

Největší hrozbou budoucnosti je přehřívání města a následky vln extrémních veder. Jak ukázalo letošní léto, má to vliv na naše zdraví, narůstá úmrtnost i ekonomické ztráty. Spolu s odborníky prosazujeme plán masivních investic do zeleně v ulicích, zelených střech, výstavby pítek, vodních prvků, zastínění dětských hřišť a veř. prostranství. Zavedli jsme dotace pro občany na ozeleňování vnitrobloků, bedeme podporovat i zadržování a využívání dešťové vody v domech. Město musí zůstat příjemné pro život i v létě.


11. Robert Kotzian - Brno Plus

Největším problémem Brna je současná koalice, která zastavila jeho rozvoj. Brnu chybí realistická vize budoucnosti. Současné vedení sice vytváří nové strategie, ale ty jsou zpolitizované. Nepotřebujeme blouznění o cirkulárním městě, ale jasnou a realistickou vizi pro středoevropskou metropoli. Proto chceme pro Brno nový územní plán, bez něhož hrozí stavební chaos. Je nutné zahájit výstavbu úseků velkého městského okruhu. Chceme zahájit stavbu úseku Žabovřeská, dokončit přípravu přemostění Tomkova nám. a nastartovat přípravu Vinohradského tunelu. Nutně potřebujeme nový železniční uzel. Zpackané a zbrkle zavedené rezidentní parkování současné koalice je třeba zastavit. Vadí nám rozdávání bytů neplatičům mimo pořadníky a bez ohledu na dluhy vůči městu. Podporujeme městské družstevní bydlení, které je cestou k vlastnickému bydlení i pro ty, kdo nedosáhnou na hypotéku. Zrušíme multikulturalistické projekty současné koalice. Stručně řečeno: chceme se vrátit k normální správě věcí veřejných.

 


12. Markéta Vaňková - ODS

Těmi jsou kolabující doprava, nevyřešené parkování a nedostupné bydlení. Zlepšíme koordinaci dopravních staveb a budeme je lépe plánovat, včetně oprav a uzavírek komunikací. Zrychlíme jejich provádění-smlouvy se zhotoviteli změníme tak, aby práce probíhaly podstatně rychleji, intenzivněji a tam kde je to možné, aby se pracovalo i během noci a přes víkendy, jak je to obvyklé v zahraničí. Prioritou bude také dobudování velkého městského okruhu včetně úseku Žabovřeská. Pro zlepšení parkování ihned po volbách obnovíme navyšování parkovacích míst, ať už změnou dopravního značení, nebo výstavou nových a také okamžitě zrušíme nesmyslné poplatky, které před nedávnem město schválilo pro zaváděné rezidentní zóny a které jsou spíše novou daní z auta v Brně. Ta připraví Brňany pouze o peníze, zlepšení parkování jim nepřinese. A nastartujeme kroky vedoucí k přijetí nového územního plánu, který umožní výstavbu nových bytů, čímž se zvýší jejich dostupnost a klesnou tak jejich ceny.

 


14. Tomáš Koláčný - Česká pirátská strana

Z mého pohledu největší problém město Brno teprve čeká, je jím postupné rozšiřování rezidentního parkování, které se stalo nástrojem odpůrců individuální automobilové dopravy k jejímu potlačování a omezování svobody vnitroměstské mobility, jelikož současný model (tzv. květinkový) umožňuje v rezidentním režimu parkovat jen v oblasti (květince) cca 1,5 km kolem bydliště a ve všech ostatních částech města, kde je rezidentní parkování zavedeno, jsou Brňáci i s platným rezidentním parkovacím oprávněním v návštěvnickém režimu. Řešením je zrušení květinkového modelu a zavedení kombinace dvouoblastního modelu (historické centrum a zbytek města), který bude ovšem regulovat rezidentně pouze ve večerních a nočních hodinách a během dne využití časové regulace parkování (např. omezení maximální doby parkování na 9 hodin pracovní doby), která zamezí dlouhodobému blokování parkovacích míst.

 


15. Ivan Fencl - Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury

Je to především doprava, kterou lídr stávající koalice na Magistrátu města Brna, tedy hnutí ANO2011, svěřil hnutí Žít Brno. Žít Brno s takovými úkoly nemělo vůbec žádné zkušenosti. Investiční odbor se pak bez většího odporu z řad vedení města rozhodl nekoncepčně investovat do oprav a občanům Brna tím připravil neřešitelný hlavolam jak, kudy a jak rychle. Spíše ale jak pomalu. K tomu si vedení města vzalo do hlavy, že úplně nejlepší nápad, těsně před komunálními volbami, je zavést v centru Brna zcela nesystémový způsob rezidentního parkování. Takové jednání je vůči Brňanům přinejmenším nezodpovědné. Jak bychom to řešili? Využili bychom dopravní model pro ověření etapizace oprav brněnských ulic a dali dopravě řád a logiku. Co se týče rezidentního parkování, tam navrhujeme zcela jinou koncepci, která je založena na nejnovějších ověřených a dostupných technologiích pro Smart Cities. Těch věcí, co nás v Brně štve je samozřejmě víc, ale máme k dispozici jen 1.000 znaků.

 


17. Petr Hladík - KDU-ČSL

Velkých problémů města je několik. V první řadě je to dostupnost bydlení pro mladé rodiny, hendikepované, seniory a lidi s nízkým příjmem. Město musí mít pro tyto cílové skupiny dostatek bytů. Dále je to průjezdnost městem. Ta je ovlivněna nelogickým plánováním dopravních staveb a uzavírek. Proto musí mít město koordinátora, kterého mělo, ale minulé vedení město ho zrušilo. Lidé by také chtěli zaparkovat poblíž svého domu nebo na sídlištích. Pro sídliště proto navrhujeme možnost výstavby montovaných parkovacích domů, které nebudou zasahovat do drahocenné zeleně a zvýší počet parkovacích míst až třikrát. Rodičům chybí možnost vybrat si školu podle svého uvážení a všechny nás začíná trápit sucho. Proto město musí šetřit s dešťovou i pitnou vodou, využívat přečištěné odpadní vody a lépe se starat o zeleň. Chceme proto zavést dotace na nádrže na zachycování dešťové vody. Lidi také trápí úklid v ulicích nebo na hlavním nádraží či špatný svoz odpadů, i tohle musí město a městské části řešit.

 


18. Lubor Pospíchal - Maffie.cz

Současné problémy města Brna jsou:

Úřady: Máme v Brně až moc úředníků, chceme analyzovat kteří úředníci jsou potřební a kteří jsou potřební méně. Rádi bychom zefektivnili práci všech úřadů ve městě Brně. Rádi bychom také snížili počet městských částí na 5-8.

Doprava: Koncept nynějšího rezidentního parkování není dotažen do konce, je třeba rychle vybudovat záchytná parkoviště P+R a vnitřní okruh MHD zdarma. Důležité je vybudování nového vlakového nádraží, to dnešní je ostudou pro Brno.

Bydlení: Je třeba nový územní plán a začít stavět obecní byty, aby město začalo konkurovat realitním společnostem a tak se snížila cena nemovitostí.

Prestiž Brna:  Chceme podporovat MOTO GP, což je jedna z hlavních prestižních akcí, která Brno zviditelňuje na mezinárodní úrovni. Dále je potřeba postavit nový fotbalový a hokejový stadion. Vedle profesionálního sportu je potřeba se věnovat i sportu amatérskému.


21. Barbora Antonová - Žít Brno

Brno se díky nám ubírá správným směrem. Stáváme se sebevědomým městem, které se nebojí řešit bezdomovce, nebojí se cizinců, nestydí se přihlásit k temnějším stránkám své minulosti a dokáže se omluvit jako v případě neprávem vyhnaných německy mluvících Brňáků pro 2. sv. válce. Stáváme se městem stále víc kulturním, které nezanedbává své největší osobnosti - Janáčka, Mendela, Kunderu či rodinu Tugendhat, městem, které žije novými festivaly po celé léto.

Co se nepodařilo, je vyřešit dobře parkování. Systém, který ANO prosadilo proti nám, dělá z Brňáků cizince ve vlastním městě. To nechceme. Po volbách jsme připraveni znovu předložit a prosadit náš návrh na dvě zóny.

Taky je potřeba dostat 660 mil. do sociální péče, aby se měl kdo postarat o seniory, děti s handicapem i o ty, kteří o dlouhodobě nemocné pečují. Začneme u terénní péče, kterou pokryjeme z městského rozpočtu.

Nejzásadnější ale je, aby bylo zachováno liberální proevropské směřování Brna. To totiž není vůbec samozřejmé.


22. Petra Quittová - Starostové a nezávislí

Současná koncepce rezidentního parkování je nepřátelská vůči samotným obyvatelům Brna. Dělá z nich cizince v jiných městských částech, znamená velké výdaje za parkování, případně vysoké sankce. To je špatně, a proto chceme projekt rezidentního parkování v této podobě zastavit. Rovněž dopravní situace v Brně je dlouhodobě neudržitelná. Pro lepší průjezdnost města nám přijde zásadnější podpořit výstavbu parkovacích domů a záchytných parkovišť a také zajistit posílení spojů MHD. Přicházíme s novým revolučním systémem MHD. Chceme zavést autobusovou dopravu, která by rychle a přímou trasou spojila jednotlivé městské části s centrem Brna bez zbytečných přestupů a dlouhého čekání na přípoje. Spoje by měly jezdit častěji, vlastními pruhy nebo po tramvajových kolejích, aby se vyhnuly dopravním zácpám a zbytečnému zpoždění. Cílem je zvýšení celkové kvality a služeb městské hromadné dopravy. Zároveň by se tím podařilo vyřešit problém s rezidentním parkováním.


ČTĚTĚ TAKÉ: VOLEBNÍ PŘEHLED: Do brněnského zastupitelstva chce 22 stran, na kandidátkách je téměř tisíc lidí 
 

Můj hlas ve volbách dostane strana:

Celkem hlasovalo244 čtenářů

Foto ilustrační foto, SŽDC

Štítky volby, komunální volby, politická korida, kandidáti, doprava

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.