čtvrtek 14. listopadu 2019 Sáva

Znečištění ovzduší dopravou je v Brně alarmující. Nejvyšší hodnoty oxidu dusičitého se naměřily na zastávce Otakara Ševčíka

Z výsledků oficiálního monitoringu oxidu dusičitého v Brně přinesl několik nečekaných poznatků. Zhruba třetina z instalovaných pasivních vzorkovačů totiž naznačuje překračování limitů. Nejhůře vyšlo měření na autobusové zastávce Otakara Ševčíka, Zvonařce a na Kolišti.

Brno má s překračováním limitních hodnot pro znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) dlouhodobé problémy. Například v ulici Svatoplukova naměřili už v roce 2017 nezákonné množství NO2 a to, 42,1 mikrogramů na metr krychlový. O dva roky později se hodnota zvýšila na 45, 4 µg/m3.  Povolený limit je přitom 40 µg/m3. Na ostatních místech jsou naměřené hodnoty ještě dramatičtější.

K nejvíce znečištěným místům v Brně patří i Zvonařka

Projekt Centra pro životní prostředí a zdraví zmapoval míru znečištění i na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice. Pomocí takzvaných pasivních vzorkovačů se provedlo měření na 34 místech Brna a to, od poloviny března do poloviny dubna. „Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v okolí městského okruhu a v širším centru města. Konkrétně v ulici Otakara Ševčíka se jedná o 55 µg/m3. K nejvíce znečištěným oblastem Brna také patří autobusové nádraží Zvonařka (50,4 µg/m3) nebo Koliště (50,8 µg/m3),“ uvedl koordinátor projektu Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta. 

Kromě předpokládaného znečištění na Úvoze nebo ve Svatoplukově ulici se však nadlimitní hodnoty objevily i v Korejské ulici (40,8 µg/m3) v blízkosti křížení s Žabovřeskou. „Vysoké hodnoty jsme zaznamenali také v blízkosti obchodního centra FUTURUM (48,3 µg/m3),“ dodal Šuta. 

Město neplní zákonem dané limity

Brno má přitom plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010. Město však dostalo na základě žádosti ministerstva životního prostředí výjimku. Se souhlasem Evropské komise tak mohlo Brno plnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta však městu nepomohla. Brno tak nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší.

Problémem ale není pouze oxid dusičitý. Brno také dlouhodobě překračuje limity pro znečištění prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. Hygienické normy totiž umožňují překročit limit prachu ve vzduchu 35 dní v roce. Jak uvádí na svých webových stránkách kampaň Dejchej Brno Zvonařka s 48 dny překročila svůj roční limit už nyní.

Z hodnocení zdravotních rizik přitom vyplývá, že důsledkům znečištění ovzduší prachem v Brně lze každý rok přičíst více než 600 hospitalizovaných pacientů pro vážné nemoci srdce a cév. Pro dýchací onemocnění je do nemocnic přijato více než 150 lidí a kolem stovky předčasných úmrtí obyvatel Brna.

Štítky doprava, oxid dusičitý, Brno, prach, znečištěné ovzduší

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.