sobota 22. února 2020 Petr

Stárneme. Průměrný věk Jihomoravského kraje stoupl od roku 1991 skoro o 6 let

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje opět vzrostl. Na konci loňského roku se vyšplhal až na 42,2 let.

Jihomoravský kraj stárne. Průměrný věk obyvatel v roce 2018 dosáhl 42,4 roku a od roku 1991 vzrostl o 5,7 roku. Stárnutí obyvatelstva kraje se projevilo nepřetržitým růstem počtu i podílu seniorů ve věku 65+. Do této věkové kategorie spadalo na konci roku 2018 téměř 234 tisíc lidí, což znamená 19,7 % obyvatel kraje. Děti tvoří 15,9 % jihomoravské populace.

V Jihomoravském kraji je 10 měst s počtem obyvatel vyšším než 10 tisíc, nejvíce jich má Brno, kde žije téměř třetina lidí. Pouze v menších a okresních městech počet sousedů v roce 2018 poklesl, v Brně se ale počet obyvatel zvýšil.

V porovnání s ČR jsme na pátém místě

Průměrný věk žen se vyšplhal na 43,8 roku, mužům je 40,9 let. Znamená to, že mužský průměrný věk se zvýšil o 6,1 roku a ženy žestárly o 5,3 roku. Z mezikrajského srovnání vyplývá, že nejvyšší průměrný věk obyvatel byl v Královéhradeckém a Zlínském kraji (43,1 roku), nejnižší ve Středočeském kraji (41,2 roku), obyvatelstvo Jihomoravského kraje má spolu s obyvateli Pardubického kraje 5. nejnižší průměrný věk.

Jak staří jsou naši sousedé?

Pozitivní je, že největší část obyvatel kraje tvoří osoby ve věku 15 až 64 let (764,7 tisíc osob, tj. 64,4 % celku), následuje skupina obyvatel ve věku 65 a více let (233,8 tisíc, tj. 19,7 %). Nejnižší podíl, a to 15,9 %, tvoří obyvatelé ve věku do 14 let (189,2 tisíc osob), což by mohl být v budoucnu problém. Proti roku 2017 však vzrostl počet obyvatel kraje téměř o 4 460. Počet seniorů se meziročně zvýšil o 4 588 osob a narodilo se 3 493 nových občánků.

Více dětí než seniorů mělo Brno a okolí naposledy v roce 2004 a od roku 2009 nijak zásadně jejich počet bohužel nenarůstá. Zvyšuje se naopak podíl obyvatel v produktivním věku, což je věk mezi 15 a 65 lety.

Nejnižším věkem se může pochlubit okres Brno - venkov

V průměru nejmladší obyvatelstvo v Jihomoravském kraji je v okrese Brno-venkov. Tady je také nejnižší věk mužů, ti zde mají v průměru 39,7 let. Opačná situace je v okrese Hodonín, průměrný muž má rok po čtyřicátinách a ženy se pohybují okolo 45 let. Druhým nejstarším okresem je Brno-město (průměrný věk celkem 42,8 roku), což souvisí s nejvyšším podílem seniorů v Jihomoravském kraji.

Jihomoravský kraj je bohatý na města i vesnice

Na území Jihomoravského kraje bylo na konci roku 2018 celkem 50 měst, 39 městysů, 583 obcí a 1 vojenský újezd. K 31. 12. 2018 zde žilo 1 187 667 obyvatel. V rozdělení 673 obcí do velikostních skupin podle počtu obyvatel je na jedné straně Brno jako zástupce největší velikostní skupiny a 5 okresních měst ve velikostní skupině 20 až 50 tisíc lidí. 

Na druhém pólu je 108 obcí, v nichž žije v každé méně než 200 obyvatel. Největší počet obcí Jihomoravského kraje se může pochlubit 200 až 499 sousedy. V Brně žila téměř třetina obyvatel kraje, naproti tomu v nejmenších obcích žilo pouze 1,1 % obyvatel kraje.

"V nejmenších obcích počet obyvatel vzrostl stěhováním, přirozenou cestou by obyvatel ubylo. Počet obyvatel klesal jen v obcích s 10 až 50 tisíci obyvatel, a to především zásluhou migrace, v menší míře zásluhou přirozeného úbytku. V Brně ovšem počet obyvatel vzrostl oběma způsoby, a to již třetí rok po sobě. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel v relativním vyjádření byl zjištěn v nejmenších obcích (7,7 osob na 1 000 obyvatel)". informuje Karel Adam z brněnské pobočky Českého statistického úřadu.

 

 

 

Autoři | Foto pixabay.com

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.