středa 27. května 2020 Valdemar

Brno nechá odčerpat bahno z Holáseckých jezer. Revitalizace přírodní památky vyjde na desítky milionů

Brno se rozhodlo zrevitalizovat přírodní památku tzv. Holásecká jezera. Ta se nachází v Tuřanech a jsou domovem jedinečné flory i fauny. Poslední roky jsou ale jezera zanesena bahnem a sedimenty. To ohrožuje vzácné rostliny a živočichy. Vedení města se proto rozhodlo odbahnit všech devět jezer a významnou lokalitu tak zachránit. Náklady na celkovou revitalizaci jezer se odhadují na desítky milionů korun.

„Záměr odbahnit Holásecká jezera trvá již delší dobu. Na stole jsme měli několik variant realizace. Rozhodli jsme se ale vyhnout polovičatému řešení a odtěžit sedimenty z devíti jezer, protože zde ohrožují unikátní rostliny a živočichy. O tuto variantu řešení usilovala i městská část Tuřany. Nyní necháme zpracovat nové biologické hodnocení a etapizaci projektu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který má na starost životní prostředí.

Přírodní památka Holásecká jezera byla vyhlášena jako zvláště chráněné území v roce 1987. Jedná se o soustavu jezer a mokřadů. Soustavu tvoří sedmi na sebe navazujících průtočných jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo) a tři neprůtočná jezera, která byla vybudována až v 70. letech (Kocábka, Lávka, Opleta). Jezera vznikla z původního ramene řeky Svitavy během 20. století.

Odbahňování jednotlivých jezer bude probíhat postupně. Vytěžené bahno bude ukládáno v prostorách Pískovny Černovice.

Práci odvedou "plovoucí" bagry

„Chtěli bychom postupně odbahnit každý rok jedno jezero," uvedl Hladík. Práce budou prováděny pomocí technologie plovoucích bagrů. Celkové náklady odhadujeme na desítky milionů korun.

Místa pro sporotvní rybolov

„Důležité je, že odtěžovaný materiál není kontaminovaný, proto se nám nabízí několik variant jeho využití. Můžeme ho použít například k rekultivaci prostředí v černovických pískovnách apod. Revitalizovaná jezera nabídnou lepší prostředí pro rostlinstvo a živočichy. Počítáme s jasným vymezením míst pro sportovní rybolov. Chceme také obnovit možnost koupání v jezeře Opleta,“ dodal Hladík.

Unikátní biokultura

Holásecká jezera jsou domovem unikátních druhů rostlin a živočichů. V případě rostlinstva jsou zde chráněna mokřadní společenstva. V břehových porostech jsou přítomny také dva druhy orchidejí. Z živočichů zde lze najít několik druhů obojživelníků a několik druhů mokřadních ptáků. V minulých letech byl poblíž Holáseckých jezer pozorován i výskyt bobra evropského.

 

Foto Kultura.cz | Zdroj s použitím TZ

Štítky Holásecká jezera, přírodní památka, revitalizace, město, bahno, sedimenty, odčerpání

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.