neděle 12. července 2020 Bořek

Rekonstrukce Údolní za stovky milionů nepomohla chodcům ani cyklistům

Ulice Údolní konečně prošla rekonstrukcí. Po slavnostním otevření ulice však lidé začali upozorňovat na chybějící přechody pro chodce; na silnici totiž není vyznačený ani jediný. Vybudována jsou pouze tzv. místa k přecházení, ty ale bezpečnost chodců nijak nezaručí. Problémů se na světlo dostalo více.

Před necelým měsícem se po rekonstrukci slavnostně otevřela ulice Údolní, okamžitě však začala na sociálních sítích sklízet vlnu kritiky. Na nově zrekonstruované ulici totiž chybí jakýkoli přechod pro chodce. V okolí ulice Údolní jsou přitom hned dvě mateřské školy. 

Původní plány na rekonstrukci prošly změnami

Nebezpečí při přecházení ulice popsal na svém facebookovém profilu například sociolog Stanislav Biler, který touto cestou pravidelně chodí s dětmi. Ten na problém s chybějícími přechody pro chodce upozornil už před třemi roky, kdy se pokoušel komunikovat s tehdejšími zastupiteli. 

Rekonstrukci Údolní od ulice s Úvozem za téměř 200 milionů korun financoval téměř 81 miliony Dopravní podnik města Brna, zbytek platilo město Brno. Na rekonstrukci bude navazovat oprava i druhé části Údolní - od křižovatky s Úvozem ve směru k Husově ulici. Ta však začne nejdříve za dva roky.


Projekt se projednával na mnoha výrobních výborech a řada věcí, které zde jsou naprojektovány, na začátku v projektu vůbec nebyla. Byl to první projekt, kdy Brněnské vodárny a kanalizace, které byly hlavním koordinátorem stavby, poprvé přizvaly k projednávání nejen politiky, ale také zástupce občanů," uvedla zastupitelka brněnského středu Jasna Flamiková.

Podle ní se na příkladu rekonstrukce Údolní ukazuje „ďábel " skrytý v detailech, konkrétně v možnosti zásahů různých orgánů, které nakonec mohou změnit původní projekt. „Konečnou podobu zásadně ovlivňují normy, stanovující šířkové poměry (šířka chodníku, místa pro auta, cyklisty, ochranná pásma sítí apod.). Nečekaným zásahem do už vyjednaného projektu pak může být názor Policie a úředníků odboru dopravy, kteří stanovují dopravní značení," vysvětlila Flamiková

Bezpečnost při přecházení má zajistit snížení rychlosti

V plánu zrekonstruované ulice údajně přechody být měly, pokud si ale projdete ulici Údolní od začátku až do konce, nenajdete na ní ani jediný. Bezpečnost má prý zajistit pouze značka s předepsanou sníženou rychlostí.

Projektová dokumentace rekonstrukce části ulice Údolní byla projednána se všemi dotčenými orgány včetně Policie ČR. Ti také s touto podobou souhlasili a následně ji zhotovitel dodržel. Po rekonstrukci zde existuje tzv. místo pro přecházení. Poznáte ho podle sníženého obrubníku," uvedla Radka Loukotová z tiskového odboru magistrátu.

Problémem však je, že chodci nemají u těchto míst absolutní přednost. „Je nutné dodržet vzájemnou ohleduplnost jak ze strany chodců, tak ze strany řidičů. Ti by zde měli také dodržovat určenou rychlost 30 km/h," dodala Loukotová.

Řidiči však ne vždy povolenou rychlost dodržují. Kvůli parkujícím autům je navíc na vozovce velmi nepřehledná situace. Místa k přecházení, která zde byla vybudována, tedy chodce nijak neupřednostňují ani nechrání. 

Oslňující světlo a rozvaděčová skříň uprostřed chodníku

Dalším nešvarem Údolní je pak chybějící dohled nad estetickou kvalitou nové ulice. Sloupy s osvětlením, které byly použity, nevyhovují ani vzhledem, ani funkčností, a skříň od elektřiny je usazená doprostřed chodníku. Stížnosti se hromadí i na příliš silné světlo z lamp, které oslňuje. To už je ale v rukou jednotlivých správců sítí, zde Technické služby. V rámci projektování se typ sloupů neřešil, neboť se všude používaly stejné typy.

"Zatímco zástupce Brněnských vodáren tvrdil, že sloupy vybíraly Technické sítě, které jsou jejich správcem, zaměstnanec Technických sítí byl toho názoru, že to byla firma, která stavbu realizovala. To, že by ale o podobě sloupů bez vyjádření budoucího správce rozhodoval realizátor stavby zní přinejmenším divně." okomentovala Jasna Flamiková k nevyhovující osvětlení. 

Jedinou výhodou osvětlení je jeho sloučení se sloupy pro MHD. Není to bohužel samozřejmost na každé ulici. Kdyby tomu tak nebylo, byl by počet sloupů dvojnásobný.

"Je s podivem, že i takové samozřejmosti domluvy dvou městských firem musí někdo hlídat. Po této zkušenosti jsem proto přesvědčená, že každá rekonstrukce ulice by měla mít dohled z kanceláře architekta. Člověka, který by na rekonstrukci dohlížel od začátku do konce s tím, že by měl právo mluvit do použitých prvků jednotlivých správců městského majetku. Rekonstrukce ulic jsou finančně náročné stavby a celková rekonstrukce ulice se dělá možná jednou za sto let. Je proto důležité, aby se podařilo uhlídat každý detail a aby výsledek byl nejen uživatelsky příjemný, ale také esteticky kvalitní.To je něco, co Brněnské vodárny ve své kompetenci opravdu dělat nemůžou." uvedla Flamiková.

Ozývají se i nespokojení cyklisté

Michal Šindelář ze spolku Brno na kole si zase všiml zhoršených podmínek pro cyklisty. Cyklopruh je sice na nové silnici vyznačen, nachází se ale přímo v pruhu pro auta, čímž motoristy zpomaluje a cyklisty ohrožuje. Podařilo se alespoň vyjednat širší parkovací místa, aby bylo menší nebezpečí při otevírání dveří parkujících aut do cesty cyklistů. To ale situaci nijak neřeší. „Pro lidi jezdící na kole se neudělalo vůbec nic. Cyklopiktogramy, které tam vyznačili, jsou z pohledu atraktivity cyklodopravy bezcenné. Představte si, že tam pustíte dítě na kole,“ uvedl.

Podle města se však stížnosti cyklistů prozatím nijak řešit nebudou. "Cyklistům slouží piktogramy. Toto řešení pro cyklisty je v souladu s projektovou dokumentací, která byla připomínkována řadou institucí. V současnosti se o jiném řešení neuvažuje," uzavřela Loukotová. 

Své plus má alespoň sloučení pruhů a přítomnost zeleně

Povedlo se ale sloučit pruh pro auta a tramvaje na straně z kopce. Sloučení do jednoho jízdního pruhu napomohlo tomu, aby byl přechod vůbec možný povolit. Dle nových norem pro přechody by musel být v místě, kde jsou dva jízdní pruhy pro auta a dva jízdní pruhy pro tramvaje uprostřed ostrůvek, ten by se tam ale nevešel.

Zvětšila se i parkovací plocha. Krom jiného byly zařízeny místa pro K+R pro dvě školky, které jsou v bezprostřední blízkosti. Pozitivní je i vznik parkovací zálivů pro lepší dopravní obslužnost. Parkovací místa měla mít ovšem zasakovací povrch, který podle Jasny Flamikové nemají. 

Jako plus můžeme považovat i vybudování tzv. "Vídeňských" zvednutých zastávek. Ty opět napomáhají zbrzdit rychle jedoucí auta a jsou přívětivé pro nastupování chodců. Dříve byl nástup do tramvaje pro starší či hendikepované lidi nebo matky s kočárky takřka neproveditelný.

Získal se i větší prostor pro stromy, aby mohly zdravě růst. Stromy jsou ale bohužel jen na jedné straně, mají však potřebný prostor. "Bez něj by zde nové stromy pouze živořily. Stromy jsou navíc z obou stran vrchní části ulice. Ve střední části zrekonstruované ulice se nepodařilo s ohledem na sítě plynu prostor pro stromy zajistit, sítě by se musely hodně nákladně přeložit. Podařilo se alespoň prosadit záhony, které můžou zachytávat vodu," doplnila Flamiková.

Řešení je snad v dohlednu

Vedení města se prý nyní podněty občanů zabývá. Magistrátní Oddělení dopravy již kontaktovalo policisty a po vzájemné domluvě oslovilo společnost Brněnské komunikace, aby připravila případné značení. Nový projekt měl být hotový do konce minulého týdne a navržená řešení budou opět projednávat policisté. Stavebně je k přechodu nachystané místo u zastávky Všetičkova. Podle Jasny Flamikové stačí jen změnit dopravní značení a dokreslit zebru.

 

Foto Šárka Motyčková

Štítky Brno, Údolní, rekonstrukce, přechod, nebezpečí

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.