pátek 4. prosince 2020 Barbora

Jedná se o blog, názory redakce se nemusí s názory autora shodovat.

Krok po kroku k chytrému městu

Co si člověk vybaví pod pojmem chytré město? Město plné vzdělaných, zkušených a inovativně smýšlejících lidí? Možná. Avšak ani nejvzdělanější obyvatelé neudělají město "chytrým", pokud se městské úřady, instituce a firmy nebudou alespoň čáestečně chovat podle předem dohodnutého a společně nastaveného chytrého plánu. A právě k tomu se na podzim předminulého roku zavázalo Brno vytvořením komise pro Smart City.


„Patříme mezi první města, která se konceptem Smart City vůbec zabývají, přičemž hlavním důvodem je to, že Brno má obrovský potenciál pro svůj rozvoj, který bychom chtěli rozhýbat a tím nastavit nové a kvalitní podmínky pro život obyvatel,“ prohlásil na podzim roku 2015 primátor města Brna Petr Vokřál.

Cílem každého města by obecně mělo být zajištění kvalitního a příjemného prostředí nejen pro stálé obyvatele, kterých je v Brně téměř 400 tisíc, ale i pro lidi přijíždějící za prací, studiem, kulturou či dalšími službami (dalších 150 tisíc lidí).

Smart City strategie Brna si hned v začátcích stanovil sedm základních pilířů. Jsou jimi otevřenost, odpovědnost, modularita, ohleduplnost, efektivita, diverzita a chytrost. Společným jmenovatelem pak digitální a telekomunikační technologie.

„Výrazně zjednodušit život ve městech lze poměrně snadno prostřednictvím stávajících technologií a digitalizací služeb. Města jsou si dobře vědoma toho, které oblasti je potřeba inovovat a jaké technologie by jim mohly pomoci situaci řešit," vysvětlila Zuzana Weissová, manažerka rozvoje obchodu společnosti Mastercard. Společnosti, jež jako konzultant pomáhá městům s plánováním, přípravou konceptu a zadávací dokumentací spojených se strategií chytrého města.

První výraznější kroky masivně rozvířily vlny

Nejvýraznějším krokem města směrem k rozšíření digitálních technologií do života jeho obyvatel bylo spuštění tzv. elektronické šalinkarty na začátku letošního roku. Roční předplacenou jízdenku, která je vázána k bezkontaktní platební či speciální anonymní kartě, město v začátcích podpořilo dotací. Téměř třetinu ceny město slíbilo vrátit v případě splnění podmínek jako například zaplacení za odpad. Od začátku roku si tak elektronickou šalinkartu pořídilo téměř 33 tisíc Brňanů. „Myslím, že čísla prodeje nové „šalinkarty“ ukazují pozitivní přijetí tohoto produktu a tedy toto řešení je obecně vnímáno dle našeho názoru kladně," uvedl předseda komise Smart City Marek Janíček (ANO).

Brno předběhlo kraj

„V oblasti smart city má Brno v porovnání s jinými městy stále velké možnosti rozvoje. Dalším tématem k rozšíření placení kartou je návaznost na autobusová spojení v kraji nebo železniční dopravce," okomentovala Weissová. Reaguje tak na skutečnost, že ostatní složky Integrovaného Dopravního Systému Jihomoravského kraje na nové technologie připraveny zatím nejsou. Průvodčí tak nemohou zkontrolovat, jestli k té příslušné kartě je přiřazen elektronický jízdní doklad.

Aby se cestující mohli svézt i mimo Brno, je k jízdence na platební kartě potřeba mít v telefonu ještě uložený (nebo vytisknutý) speciální QR kód, Vlaky a autobusy v jihomoravském kraji by měly být čtečkami karet vybaveny až v roce 2018.

Cíl? Komplexní městský e-shop

Spuštění elektronické šalinkarty bylo pvním krůčkem k vytvoření nové internetové platformy, jež má podle strategie chytrého města zjednodušit život jeho obyvatelům. Onou platformou a zároveň průsečíkem zjednodušení, zefektivnění, modularity a elektronizace, je jakýsi "městský eshop". V něm občan za pomocí jednoho účtu odbaví různé administrativní povinnosti z pohodlí domova. „Jedná se o modulární systém, který bude postupně rozšiřován o další sekce z oblasti kultury, sportu a občanského života, aby ve finále vytvořil tzv. „Městský e-shop“ služeb města, kde byste mohli přes nákup lístku do divadla vyřídit i poplatky za různé správní činnosti," dodal Janíček.

Po šalinkartě odpadky, na podzim knihovna

Právě jeden z těchto správních poplatků, konkrétně platba za svoz komunálního odpadu, rozšířil po elektronické šalinkartě služby vzniklého městského eshopu Brnopas.cz. Od konce května tak lidé nemusí chodit na úřad a jednoduše mohou zaplatit poplatek za komunální odpad, podobně jako za zboží v kterémkoliv e-shopu, a to včetně předvyplnění údajů.

Necelý měsíc poté, na začátku června letošního roku, oznámil magistrát další plánované rozšíření služeb městského eshopu. Od letošního podzimu by tak mělo být na integrované městské platformě možné půjčovat knihy z Knihovny Jiřího Mahena. A nejen půjčovat. Služba umožní jedním kliknutím založit nový účet v KJM, zaplatit požadovaný registrační poplatek, objednat si a rezervovat z domu nějakou knihu či dobít kredit na čtenářský účet. Zapojení Knihovny Jiřího Mahena navíc umožní řešit ověření identity, které je nutné pro některé služby e-shopu, i na kterékoliv z 31 poboček knihovny. 

Základy elektronické městské správy

Současné služby městského eshopu by měla v budoucnu doplnit možnost zaplatit poplatek za parkování. Město chce navíc prostřednictvím eshopu upozorňovat na blokové čištění ulic či na přerušení dodávek tepla či vody.

Jednotlivá rozšíření služeb městského eshopu jsou společnými kroky k celkové elektronizaci veřejné správy. „Po elektronických předplatních jízdenkách a možnosti placení poplatku za komunální odpad pokračujeme v rozšiřování městského e-shopu.  Cílem města je vytvořit takzvaný city e-government, neboli elektronickou veřejnou správu. Rádi bychom docílili toho, že Brno bude pilotním městem v city e-Governmentu,"  komentoval novinku náměstek pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Dlouhodobě cíle: město otevřené, občané se podílející

Mezi dlouhobé cíle Brna a zároveň strategii, ke které mají pilíře Smart City vést, je také Strategie Brno 2050. Město reaguje na demografické odhady, jež počítají s možným úbytkem obyvatel v příštích dekádách až o padesát tisíc lidí. Radní se proto rozhodli shromáždit data o obyvatelstvu, dopravě a dalších oblastech a vytvořit dokument, jež se bude zabývat směřování mměsta v dalších letech. Pro tyto účely zřídilo město stránky www.brno50.cz, kde můžou obyvatelé od letnošního června připomínkovat hodnoty, kterými se bude strategie ubírat. Z nasbíraných dat pak magistrát s pomocí odborných poradních týmů sestaví jednotlivé projekty k rozvoji města.

„Mezi další projekty konceptu Smart City patří například oblast městských a otevřených dat, oblast nové komunikační strategie nebo postupné zapojování různých inovativních postupů do rozvoje města Brna. Před námi je však ještě dlouhá cesta," doplnil Janíček.

Novinkou letošního roku je také projekt participativního rozpočtu. Projekt Dáme na vás nabídl možnost obyvatelům města vymyslet vlastní projekty vedoucí ke zlepšení života ve městě. „Projekt Dáme na vás – participativní rozpočtování klade důraz na komunitní přístup k návrhu projektů, vzhledem k čemuž budou mít navrhovatelé i po přihlášení a zveřejnění možnost své návrhy projektů až do ‚uzamčení‘ dílčím způsobem upravovat na základě diskuse se sousedy, přáteli a dalšími lidmi. Všechny případné změny po zveřejnění návrhu budou samozřejmě na webu dohledatelné,“ uvedl radní města Brna pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný. Veškeré návrhy mohli Brňané podat do konce května.

Navrhované projekty budou nyní město posoudí z hlediska proveditelnosti. Proveditelné projekty postoupí do listopadového finále, ve kterém občané města v hlasování rozhodnou o vítězných projektech.

Podtrženo, sečteno

Má Brno nyní slušně našlápnuto chovat se v různých oblastech správy a plánování chytře. A pokud ne přímo chytře, tak alespoň transparentně. Jedno je však jisté: budoucnost je v jednoduchosti. Doufejme, že nebude příliš složité držet s v příštích letech s dobou krok.


 

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.