úterý 31. března 2020 Kvido

Práce na oživení nábřeží Svratky se dávají do pohybu. Začne se kácením stromů

Město začíná s pracemi na oživení nábřeží Svratky. Soutěžní návrh minulý rok zesnulého profesora Rullera aktuálně čeká na územní rozhodnutí. Už nyní se však začne s přípravou stavby, konkrétně s úpravou ploch budoucího nábřeží v prostoru od koupaliště Riviéra po viadukt na ulici Uhelné. Díky novým úpravám nábřeží bude město chráněno proti stoleté vodě a zároveň vznikne unikátní prostor pro růst kulturního a společenského života. Předpokládané náklady projektu jsou zhruba 400 milionů korun, hotovo by mělo být v roce 2022.

Poslední dílo výnamného architekta

S návrhem na oživení nábřeží Svratky uspěl v mezinárodní soutěži tým profesora Ivana Rullera, pro něhož to byl zároveň i poslední architektonický počin. Ivan Ruller byl významným brněnským architektem, jehož stavby lze najít po celé moravské metropoli. Zemřel na konci března minulého roku.

„Tento soutěžní návrh byl zpracován do podoby dokumentace pro územní řízení a v současné době probíhá povolovací proces. Návrh už získal posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ popsal aktuální stav projektu první náměstek primátorky Petr Hladík.

Přirozená ochrana proi povodním

Projekt počítá s vybudováním odsazených protipovodňových zdí, povětšinou dosypaných zeminou a travnatým povrchem, který umožní zpřístupnění břehů lidem a vybudování sítě stezek pro pěší i cyklisty.

Na levém břehu vznikne kolonáda se zázemím pro rekreaci a přístupem k vodě. Protipovodňová ochrana bude mít přírodní charakter, který zajistí zvýšení biodiverzity v okolí. Rozšíří se také travnaté plochy podél řeky.

Kvůli opatřením musí dolů stromy, vysází se však nové

V rámci stavby bude město muset nechat pokácet část stromů. Z kácení na obou březích v délce okolo 3,5 kilometru budou však vynechány staré doupné stromy, k zemi tak půjdou především nepůvodní a invazivní dřeviny (např. javor jasanolistý, pajasan žláznatý), které brání údržbě koryta řeky. 

Výsadba stromů se vykompenzuje jinde

Vzhledem k nemalému počtu pokácených stromů se město rozhodlo nahradit tuto ekologickou ztrátu výsadbou nových stromků, na jiných místech Brna. „Území okolo řeky, ale také podmínky zajištění protipovodňové ochrany a ochranných pásem technických sítí neumožňují výsadbu v plném rozsahu, ale najdeme další vhodné pozemky, kde jako kompenzaci vysadíme nové stromy. Těm navíc zajistíme pětiletou povýsadbovou péči, kterou bude provádět Veřejná zeleň města Brna,“ uzavřel Hladík.

Foto Vizualizace nábřeží Svratky, MMB

Štítky nábřeží Svratky, oživení, stavba, ruller, práce, protipovodňové opatření, kácení stromy

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.